Jedným z kurzov z oblasti rozvoja ľudských zdrojov bol aj kurz zameraný na aplikáciu ustanovení Zákonníka práce.


Rozvoj ľudských zdrojov

Jedným z kurzov z oblasti rozvoja ľudských zdrojov bol aj kurz zameraný na aplikáciu ustanovení Zákonníka práce.