Jedným z kurzov bol aj kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov.


Komunikačné zručnosti

Jedným z kurzov bol aj kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov.