Špecifické vzdelávanie v oblasti získavania prostriedkou z fondou EÚ a implementácie projektov zo štrukturálnych formdov.


Ako implementovať projekty z fondov EÚ.

Špecifické vzdelávanie v oblasti získavania prostriedkou z fondou EÚ a implementácie projektov zo štrukturálnych formdov.