Záverečné posedenie účastníkov kurzu Anglického jazyka po jeho úspešnom absolvovaní.


Jazykové vzdelávanie

Záverečné posedenie účastníkov kurzu Anglického jazyka po jeho úspešnom absolvovaní.