Kurz zameraný na získanie zručností pri práci s Informačným systémom samosprávy (CG ISS).


Kurz IKT

Kurz zameraný na získanie zručností pri práci s Informačným systémom samosprávy (CG ISS).