So scénkou sa predstavili aj deti zo SMŠ Ïatelinka.


Scénka odohraná demi

So scénkou sa predstavili aj deti zo SMŠ Ïatelinka.