Pripálila prvé z početných „svetiel porozumenia“, ktoré sa počas nasledujúceho koncertu rozhoreli na Divadelnom námestí.


Pripálenie svetiel porozumenia

Pripálila prvé z početných „svetiel porozumenia“, ktoré sa počas nasledujúceho koncertu rozhoreli na Divadelnom námestí.