K úspešnému priebehu podujatia prispelo významnou mierou aj príjemné slnečné počasie.


Pekné počasie prilákalo veľa ľudí

K úspešnému priebehu podujatia prispelo významnou mierou aj príjemné slnečné počasie.