V sobotu počas predvádzania dravcov preukázali najväčšiu odvahu práve tí najmenší.


Odvážni drobci

V sobotu počas predvádzania dravcov preukázali najväčšiu odvahu práve tí najmenší.