Členovia súboru predviedli repertoár zložený z moderných populárnych piesní.


Dychová hudba Tvrdošanka

Členovia súboru predviedli repertoár zložený z moderných populárnych piesní.