Registrácia súťažiacich začala o 9.00 hod.


Registrácia súťažiacich

Registrácia súťažiacich začala o 9.00 hod.