V miestnom denníku vyšla tlačová správa o mítingu.


Tlačová správa (10.09.2010)

V miestnom denníku vyšla tlačová správa o mítingu.