Zasadnutie krízového štábu.


Krízový štáb

Zasadnutie krízového štábu.