Po obhliadke Martina si pani premierka Radičová  prešla okolité obce.


Prehliadka okolitých obcí

Po obhliadke Martina si pani premierka Radičová  prešla okolité obce.