O tom, že to dobré z ľudí nevyplaví ani povodeň svedčí darovaná ruža pani premierke od tohoto pána.


Darovaná ruža

O tom, že to dobré z ľudí nevyplaví ani povodeň svedčí darovaná ruža pani premierke od tohoto pána.