Nielen Martin ale aj povodňami postihnuté regióny Turca boli v záujme celoslovenských médií.


Záujem médií

Nielen Martin ale aj povodňami postihnuté regióny Turca boli v záujme celoslovenských médií.