Premiérka počas návštevy navštívila aj zaplavenú Sklabiňu.


Návšteva premiérky

Premiérka počas návštevy navštívila aj zaplavenú Sklabiňu.