Zaplavilo a neskôr aj podmylo železničnú trať.


Zaplavená železničná trať

Zaplavilo a neskôr aj podmylo železničnú trať.