Z vozidla mestského dobrovoľného požiarneho zboru situáciu monitoroval primátor s členmi krízového štábu po celom meste.


Monitorovanie situácie

Z vozidla mestského dobrovoľného požiarneho zboru situáciu monitoroval primátor s členmi krízového štábu po celom meste.