Požiarnici ukladajú vrecia s pieskom aby zabránili zatopeniu priľahlých pivníc.


Zábrana pred zatopením

Požiarnici ukladajú vrecia s pieskom aby zabránili zatopeniu priľahlých pivníc.