Koordinácia krízového štábu so štátnou políciou priamo v teréne.


Koordinácia priamo v teréne

Koordinácia krízového štábu so štátnou políciou priamo v teréne.