Atraktívny sobotňajší program dopĺňali aj šermiari skupiny  historického šermu In articulo mortisso svojim vystúpením.


Skupina historického šermu

Atraktívny sobotňajší program dopĺňali aj šermiari skupiny historického šermu In articulo mortisso svojim vystúpením.