Preteky boli náročné.


Náročná trať

Preteky boli náročné.