Elena Šmidtová z OR SAŠŠ pri odovzdávaní cien.


Odovzdávanie cien

Elena Šmidtová z OR SAŠŠ pri odovzdávaní cien.