Po pretekoch nastala chvíža pre vypisovanie diplomov.


Vypisovanie diplomov

Po pretekoch nastala chvíža pre vypisovanie diplomov.