Cenu  za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti športu so zameraním na judo.


Mgr. Jozef Zanovit

Cenu za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti športu so zameraním na judo.