Cena za mimoriadny celoživotný prínos  v oblasti športu so zameraním na hádzanú.


Milan Turčan

Cena za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti športu so zameraním na hádzanú.