Cena za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti športu so zameraním na ju-jutsu, karate a beh na lyžiach.


Josef Tomeček

Cena za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti športu so zameraním na ju-jutsu, karate a beh na lyžiach.