Víťazi MCORŠ 2009
-	Ondrej Šály -  veková kategória žiaci a dorastenci
-	Andrea Trylčová –  veková kategória ženy a veteránky
-	Rastislav Turčan –  veková kategória muži a veteráni
-	 Lenka Mendelová - veková kategória žiačky a dorastenky


Víťazi MCORŠ 2009

Víťazi MCORŠ 2009 - Ondrej Šály - veková kategória žiaci a dorastenci - Andrea Trylčová – veková kategória ženy a veteránky - Rastislav Turčan – veková kategória muži a veteráni - Lenka Mendelová - veková kategória žiačky a dorastenky