Slávnostný večer moderovala vedúca odboru spoločenských služieb – PhDr. Katarína Boďová.


Moderátorka programu

Slávnostný večer moderovala vedúca odboru spoločenských služieb – PhDr. Katarína Boďová.