Príhovor p. prednostky MsÚ - JUDr. Kataríny Katinovej.


Privítanie športovcov a hostí

Príhovor p. prednostky MsÚ - JUDr. Kataríny Katinovej.