Pripravené ceny pre najúspešnejších športovcov roka 2009.


Ceny pre športovcov

Pripravené ceny pre najúspešnejších športovcov roka 2009.