Poh¾ad na kostol v roku 2010.


Rímsko - katolícky kostol

Poh¾ad na kostol v roku 2010.