Pohľad na Pešiu zónu od budovy Slovenskej sporitelne.


Pešia zóna

Pohľad na Pešiu zónu od budovy Slovenskej sporitelne.