Čelný pohľad na budovu Slovenskej sporitelne v roku 2010.


Slovenská sporitelňa

Čelný pohľad na budovu Slovenskej sporitelne v roku 2010.