Pohľad na budovu Slovenskej sporitelne v roku 2010.


Slovenská sporitelňa

Pohľad na budovu Slovenskej sporitelne v roku 2010.