Pohľad na budovu Slovenskej sporitelne z Divadelného námestia.


Slovenská sporitelňa

Pohľad na budovu Slovenskej sporitelne z Divadelného námestia.