Pohľad na Divadelné námestie v roku 2010.


Divadelné námestie

Pohľad na Divadelné námestie v roku 2010.