Pohľad na jeden zo svetelných stĺpov na Divadelnom námestí.


Svetelný stĺp na Divadelnom námestí

Pohľad na jeden zo svetelných stĺpov na Divadelnom námestí.