Pohľad na SKD - Štúdio v roku 2010.


Slovenské komorné divadlo

Pohľad na SKD - Štúdio v roku 2010.