Poh¾ad na Millénium na pešej zóne v roku 2010.


Pešia zóna s budovou Millénia

Poh¾ad na Millénium na pešej zóne v roku 2010.