Pohľad na Pešiu zónu v roku 2010.


Pešia zóna

Pohľad na Pešiu zónu v roku 2010.