Pohľad na budovu Slovenského literárneho múzea v roku 2010.


Budova Slovenského literárneho múzea

Pohľad na budovu Slovenského literárneho múzea v roku 2010.