Pohľad na budovu Evanjelického zborového domu v roku 2010.


Evanjelický zborový dom

Pohľad na budovu Evanjelického zborového domu v roku 2010.