Pohľad na novú budovu Centrum - Martin na Pešej zóne v roku 2010.


Budova Centrum Martin na Pešej zóne

Pohľad na novú budovu Centrum - Martin na Pešej zóne v roku 2010.