Budova obnoveného Národného domu v roku 2010.


Národný dom

Budova obnoveného Národného domu v roku 2010.