Pohľad na budovu pobočky ČSOB v roku 2010.


Budova sídla pobočky ČSOB

Pohľad na budovu pobočky ČSOB v roku 2010.