Pohľad na Pešiu zónu zo severnej strany v roku 2010.


Pešia zóna

Pohľad na Pešiu zónu zo severnej strany v roku 2010.