Pohľad na druhú budovu Matice slovenskej v roku 2010.


Druhá budova Matice slovenskej

Pohľad na druhú budovu Matice slovenskej v roku 2010.