Tento vchod je pozitívnym príkladom toho, ako si jeho obyvatelia vedia skrášliť okolie.


Skrášlené okolie

Tento vchod je pozitívnym príkladom toho, ako si jeho obyvatelia vedia skrášliť okolie.